Tijdschriftenapp Readly onthult duurzaamheidsrapport en -strategie

Vandaag is het Earth Day! De hoogste tijd om extra aandacht te geven aan een initiatief ten goede van deze aardbol. De digitale tijdschriftabonnementsservice Readly heeft namelijk zijn duurzaamheidsrapport over 2021 onthult, dat inzicht geeft in de prestaties op het gebied van milieu, maatschappelijke verantwoordelijkheid en corporate governance. Het rapport beschrijft de langetermijnambities van het bedrijf en doelen voor 2022 op strategische gebieden zoals klimaatvriendelijk lezen en het bieden van verantwoorde inhoud.

We pakken duurzaamheid op vele fronten aan, waaronder het verlagen van onze eigen koolstofemissies en het helpen van gebruikers om hun uitstoot te verminderen door digitaal te lezen. We zijn er van overtuigd dat onze grootste bijdrage hierin is om lezers de mogelijkheid te bieden hun kennis te vergroten, inspiratie op te doen voor een ​​duurzamere levensstijl en bewustere consumenten te worden dankzij de beschikbaarheid van journalistieke content. Met een nieuwe strategie en doelen voor 2022 kunnen we onze voortgang bijhouden en ervoor zorgen dat onze bijdragen aan een duurzamere wereld zo groot mogelijk zijn,” zegt Mats Brandt, interim-CEO van Readly.

Bevindingen op milieugebied

●        Het lezen van een digitaal tijdschrift op het Readly-platform draagt bij aan 86 procent minder uitstoot van broeikasgassen dan het lezen van het gedrukte equivalent. De vermindering van de CO2-uitstoot in 2021 komt overeen met ongeveer 15.400 ton CO2e, ofwel de overeenkomstige uitstoot van de productie en recycling van meer dan 240.000 iPhones.

●        De resultaten van de klimaatstudie in 2021 wijzen op een reductie van 36 procent van de uitstoot door digitaal lezen. De verminderde uitstoot kan worden toegeschreven aan twee hoofdredenen: hernieuwbare energie die wordt gebruikt voor gegevensopslag en veranderde leesgewoonten.

●        De energie-intensiteit per fulltime medewerker was in 2021 14 procent lager dan in 2020. De belangrijkste reden was een hoger aandeel duurzame energie en een aanhoudend hoog deel medewerkers dat op afstand werkt.

Sociale impact

●        Volgens het wereldwijde gebruikersonderzoek van Readly geeft meer dan 50 procent van de 25.000 respondenten aan meer tijd te besteden aan lezen sinds ze Readly zijn gaan gebruiken. Ze lezen ook een breder scala aan categorieën en titels die ze nog nooit eerder hebben gelezen.

●        Om lezers een bredere en gevarieerdere keuze te bieden, heeft Readly zich voor 2022 als doel gesteld om de totale leestijd met 15 procent te verhogen door middel van productontwikkelingen die het gemakkelijk maken om nieuwe inhoud te ontdekken.

●        Readly werd in 2021 op Allbright’s Green List for Equal Gender Balance geplaatst, die onderzoek doet naar gendergelijkheid in de managementteams van beursgenoteerde bedrijven in Zweden. Readly heeft een 45/55% verhouding van vrouwen en mannen in het managementteam en onder degenen die leidinggevende verantwoordelijkheden hebben bij Readly is de verdeling 50/50%.

Impact op bestuur

●        Bovendien is de betrokkenheid van het bedrijf bij diversiteit voortgezet. Er is een beleid met betrekking tot het bestuur ontwikkeld waarbij het benoemingscomité diversiteit en inclusie moet bevorderen door bestuursleden te identificeren en voor te dragen met een juiste balans tussen competentie, ervaring en kennis, inclusief criteria als geslacht, leeftijd en nationaliteit.

●        In 2021 is het anticorruptiegedeelte van de Gedragscode versterkt en is er een milieubeleid ontwikkeld.

●        Readly heeft verschillende medewerkers aangesteld om een duurzaamheidscommissie te vormen die verantwoordelijk zal zijn voor het implementeren van activiteiten om de jaarlijkse doelen te bereiken die zijn vastgelegd in de duurzaamheidsstrategie van Readly.

Het volledige Readly Sustainability Report is beschikbaar via https://corporate.readly.com/about-us/sustainability/.

Mobiele versie afsluiten